Thứ hai, 10 Tháng 8 2020

Tỉnh Hà Giang

Văn bản của các Sở, Ban, ngành của tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày đăng Trích yếu
Số 39/KH-UBND Kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2017
Số 25/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Tư Đảng khóa 12
Kế hoạch số 28 của UBND tỉnh Hà Giang Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sưu tầm ảnh, tư liệu, hiện vật có giá trị về đề tài LLVT Hà Giang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Số: 1365/HAG-TH CV 1365 về triển khai thực hiện chương trình tiếp sức khởi nghiệp
Số 610/STTTT-BCVT Công văn về phối hợp tổ chức triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 trên địa bàn tỉnh HG
Số 42/2016/NQ-HĐND NQ 42 về bãi bỏ NQ số 96-2013-NQ-HĐND ngày 12-7-2013 và NQ số 130-2014-NQ-HĐND ngatf 11-7-2014 của HĐND tỉnh Hà Giang
Số: 583-STTTT-TTCNTT-TT Công văn về việc tăng cường sử dụng và đảm bảo an toàn an ninh thông tin điện tử công vụ
Số 4476-UBND-KT Công văn về việc đề xuất phương án tổ chức chợ khởi nghiệp thanh niên tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2017
Số 302-CT-UBND Chương trình tiếp sức khởi nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020
Số: 295/KH-UBND-MTTQ Kế hoạch phối hợp thực hiện CT về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Số: 45-HD/MTTQ-BTT Hướng dẫn một số hoạt động của UBMTTQVN các huyện, thành phố nhân dịp lễ giáng sinh năm 2016
Số 299/Ctr-UBND Chương trình về xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020
Số 2950-QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí tỉnh Hà giang đến năm 2020 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn phát triển bền vững

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn