Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
×

Cảnh báo

JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 848

Previous Next

Kết quả của triển Khai Chủ Trương “1+1” năm 2020 tại Hà Giang

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chủ trương “1+1” - mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, hội.  

Từ những tháng cuối năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát hành Hướng dẫn số 07 HD/TĐTN-TCKT về hướng dẫn thực hiện  chủ trương “1+1” của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022. Trong năm 2020, với tinh thần phát huy những kết quả đạt được từ năm 2018-2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương “1+1” nghĩa là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu thêm một thanh niên tham gia Đoàn, thể hiện sự đoàn kết và tập hợp, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Trong thời gian một năm, mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực với giai đoạn mới. 

 

Với mục đích kịp thời đổi mới phương thức tập hợp thanh niên đáp ứng yêu cầu mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phấn đấu tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên trên 70%, chủ trương này được Tỉnh Đoàn Hà Giang đặt mục tiêu phải thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả, tránh hình thức. Mỗi cơ sở đoàn sẽ lên kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù từng đối tượng vận động tại địa phương, đơn vị. Có thể nói công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng và phát triển. Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Tỉnh Đoàn Hà Giang cũng đã đề nghị các cơ sở đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, đơn vị để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.

Đoàn viên thanh niên huyện Hoàng Su Phì tham gia thu gom rác thải nhựa

Anh Thèn Văn Quân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang cho biết: Để cụ thể hóa chủ trương “1+1” với yêu cầu phải hiệu quả, thực tiễn, tránh hình thức..., Tỉnh Đoàn sẽ xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng cấp cơ sở đoàn. Ngoài làm phong phú nội dung sinh hoạt, kết nối, tập hợp thanh niên, các cơ sở đoàn sẽ phải thương xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời báo cáo, khắc phục các khó khăn thực tế tại cơ sở đoàn. Đặc biệt là tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương. Để triển khai có hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương; đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đặc biệt chú trọng đến thanh niên tại địa bàn các khu dân cư để từ đó tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn mới. Kết quả trong năm 100% đoàn viên đã thực hiện tốt Chủ tương 1+1 đồng thời   các tổ chức cơ sở Đoàn chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, Đội, nhằm tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên, đội viên rèn luyện, phấn đấu; qua đó, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành để kết nạp. Ban thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm phát triển đoàn viên trong thanh niên dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở các địa phương; chú trọng đến cả số lượng và chất lượng đoàn viên. Năm 2020 kết nạp mới: 7.338/ 7.243 Đạt 101,5% so với chỉ tiêu Trung ương Đoàn phân bổ. 

Lễ Kết nạp đoàn viên mới tại xã Nậm Dịch

Với chủ trương “1+1” và những nội dung thiết thực mà Tỉnh Đoàn Hà Giang đã và đang triển khai, tin tưởng rằng thanh niên Hà Giang sẽ là đội ngũ lớn mạnh không ngừng về chất và lượng, nhiệt huyết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm, luôn nêu cao tinh thần “Tuổi trẻ Đoàn kết - Gương mẫu - Xung kích - Sáng tạo - Cống hiến xây dựng quê hương Hà Giang giàu mạnh, văn minh”.

                                                                                                                                                                           Đức Hồng – Ban TCKT

Lịch công tác / Sự kiện mới

Không có sự kiện tìm thấy

Tra cứu lịch và sự kiện

loader

Thăm dò dư luận

Bạn thấy website mới thế nào?

Ai đang truy cập website

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn