Thứ năm, 14 Tháng 11 2019

Về chúng tôi!
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam.
Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Yêu nước

Trách nhiệm


Khát vọng

Đạo đức

0
Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc
0
Đoàn cơ sở
0
Chi đoàn cơ sở
0
Chi đoàn
0
Tổng số đoàn viên

Lịch sử phát triển và trưởng thành

TỈNH ĐOÀN HÀ GIANG

1943 - 1954

28/8/1945, Hội Thanh niên Cứu quốc được thành lập. Đây chính là dấu ấn của sự ra đời và phát triển của tổ chức thanh niên đầu tiên ở Hà Giang. Giai đoạn này đồng chí Hoàng Tá Sơn được giao nhiệm vụ phụ trách công tác thanh niên, đồng chí Hà Cận - Bí thư Đảng Đoàn phụ trách khối dân vận, tham gia công tác thanh niên.

1954 - 1975

Ngày 04/02/1961, ĐH I. Đ/c Nguyễn Lữ Xuyên - Bí thư, Đ/c Hoàng Định - Phó Bí thư. Ngày 26/8/1963, ĐH II. Đ/c Nguyễn Lữ Xuyên - Bí thư, Đ/c Hoàng Định - Phó Bí thư. T5/1965, ĐH III. Đ/c Nguyễn Bình Địch - Bí thư. Năm 1973, ĐH IV. Đ/c Hoàng Thừa - Bí thư, Đ/c Hoàng Văn Thái - Phó Bí thư.

 1975 - 1991

T12/1975 tỉnh Hà Tuyên được thành lập. T6/1977: ĐH I: Đ/c Hà Quang Dự - Bí thư. T4/1980: ĐH II: Đ/c Hà Quang Dự - Bí thư. Đến T3/1982, Đ/c Lò Doãn Kiểu được phân công Quyền Bí thư. T10/1983: ĐH III: Đ/c Hoàng Xuân Hiển - Bí thư. T5/1987: ĐH IV: Đ/c Vũ Quang Tiến - Bí thư.

 1991 -> Nay

T10/1991 tỉnh Hà Giang được tái lập. Đ/c Ấu Xuân Chiểu - Quyền Bí thư. T6/1992: ĐH XI: Đ/c Ấu Xuân Chiểu - Bí thư. T11/1997: ĐH XII: Đ/c Triệu Thị Nái - Bí thư. T9/1999, Đ/c Hoàng Văn Doanh - Bí thư. Năm 2002, Đ/c Lò Thị Mỷ - Bí thư. T10/2007: ĐH XIV: Đ/c Lò Thị Mỷ - Bí thư. T8/2009, Đ/c Bùi Văn Tuân - Bí thư. T8/2011: Đ/c Nguyễn Cao Cường - Bí thư. T6/2012, Đ/c Vương Ngọc Hà - Quyền Bí thư. T9/2012: ĐH XV: Đ/c Vương Ngọc Hà - Bí thư. Tháng 8/2016, Đ/c Vũ Mạnh Hà - Bí thư.

 

1997 - 2001

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1997 đến năm 2001, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

2006 - 2010

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

2015

CỜ THI ĐUA

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng cờ thi đua. Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

 

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan Tỉnh Đoàn là gì
Cơ quan Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khóa XV
Tại Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Giang đã tiến hành bầu 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Vương Ngọc Hà được bầu là Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn và đồng chí Đào Quang Diệu được bầu là Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
Các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn
Hiện nay, bộ máy giúp việc Tỉnh đoàn Hà Giang gồm: (1) Ban Tổ chức ; (2) Ban Kiểm tra; (3) Ban Tuyên giáo; (4) Ban Thiếu niên trường học; (5) Ban Thanh niên Nông thôn – CNVC&ĐT; (6) Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; (7) Văn phòng Tỉnh Đoàn; (8) Nhà Thiếu nhi; (9) Tổng đội TNXP.
Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV
Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 33 đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng; có năng lực lãnh đạo công tác đoàn thể; nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công tác Đoàn, được đoàn viên thanh niên tín nhiệm; đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc.

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn