Thứ bảy, 08 Tháng 8 2020

H Hoạt động

Previous Next

Tuổi trẻ Vị Xuyên: Chung tay xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và ĐVTN trong thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, CCB nghèo, hộ nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng. Trong thời gian qua lực lượng ĐVTN toàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo.

Nhiều nội dung được các cơ sở Đoàn triển khai như: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ cũng như thông tin kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo; Vận động ĐVTN đóng góp ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể như: San lấp mặt bằng, đào móng, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà ở cũ, dựng lán trại ở tạm, di chuyển đồ đạc...; Tham gia phối hợp vận động các tổ chức và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ người có công, CCB nghèo, hộ nghèo xây dựng nhà ở. Tính đến ngày 18/9/2019, toàn huyện đã có 39 nhà được khởi công xây dựng, trong đó: Người có công là 03 hộ; Cự chiến binh là 05 hộ; Hộ nghèo là 31 hộ.

Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam "Đền ơn đáp nghĩa", "Lá lành đùm lá rách", trong thời gian tới các tổ chức Đoàn, ĐVTN trong toàn huyện sẽ tiếp tục chung tay, vận động sự hỗ trợ, đóng góp của toàn xã hội để người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống.

                                                                                                                                                                         Hùng Vĩ –Huyện đoàn Vị Xuyên

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn