Chủ nhật, 22 Tháng 7 2018

T Tin tức

Danh sách khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán nước, karaoke tại huyện Đồng Văn

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
 
DANH SÁCH NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN
Số TT Họ và tên Địa chỉ Nhà nghỉ số phòng Số lượng người Điện thoại    
1 Hà Văn Công  Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân 2 15 1672117178
2 Nguyễn Xuân Hợp Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   13 912282017
3 Trương Đức Toàn Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   8 966002099
4 Nguyễn Thị Thênh Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   10 1254632090
5 Nam Phượng Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   13 983581019
6 Sùng Mí Hà Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   35 919014739
7 Hà Văn Tuyên Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   20 1652327280
8 Nguyễn Công Sơn Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   30 1668576666
9 Phạm Thị Hoa Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   10 1683639277
10 Vũ Văn Thạch Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân   14 988684534
11 Vàng Thị Tứ Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân     1254112276
12 Nguyễn Thế Điều Tổ 1 Nhà trọ 2 8 948851619
13 Hoàng Hoan Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân 4 20 988683401
14 Dìu Dỉ Chiến Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  2 14 977051447
15 Đặng Đức Thành Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  5   973467650
16 Vàng Dỉ Xoáng Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  3 30 966187469
17 Lý Thị Hoa Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  4 12 982344376
18 Vũ Văn Thanh Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  4   988684534
19 Nguyễn Văn Quý Tổ 1 phòng nghỉ bình dân 4 14 2196288710
20 Hoàng Thị Diệu Tổ 1 Nhà nghỉ gia đình 3 14 985952909
21 Phạm Thị Nhẫn Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân 4 16 915368018
22 Hoàng Văn Sủ Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   944266670
23 Vàng Thị Suối Tổ 1 phòng nghỉ bình dân 2 8 1254112276
24 Dương Thị Phình Tổ 1 phòng nghỉ bình dân 5 10 968790222
25 Nguyễn Thị Ấm Tổ 1 phòng nghỉ bình dân 2 15  
26 Phạm Thị Hồng Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân    10 966316573
27 Lương Thị Hằng Tổ 1 Phòng trọ bình dân 2 8 1658496095
28 Mai Thị Liên Tổ 1 Phòng trọ bình dân 2 8 1683639451
29 Tôn Ánh Nguyệt Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  5 20 1694847084
30 Phạm Thị Hải Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  5 20 1685905229
31 Lương Ngọc Uyển Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  2 10 1256096888
32 Đặng Thị Đình Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  2 8 1678621824
33 Nguyễn Thị Hiền Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  2 20 1682897955
34 Nguyễn Châu Loan Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  3 15 917988580
35 Hoàng Thị Chúc Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  3 12 1658153593
36 Vũ Văn Đoàn Tổ 1 Nhà nghỉ bình dân  2 8 1677405920
37 Hoàng Minh Đức Tổ 1 Nhà nghỉ trọ bình dân 7   982791830
38 Lưu Văn Hòa Tổ 2 Nhà nghỉ bình An  11   942918666
39 Vũ Thị Bích Liên Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     965282699
40 Ngô Quang Khánh Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     963848971
41 Nguyễn Thanh Từ Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     945332890
42 Vàng Thị Mỷ Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     989974956
43 Hoàng Thanh Đô Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     914858909
44 Lưu Thị Mùi Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     978372139
45 Mùng thị Chai Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân     1647911689
46 Hoàng Văn Thành Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân 5   2193856381
47 Phạm Hồng Việt Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân 1   1672996999
48 Nguyễn Văn Cảnh Tổ 2 Nhà nghỉ Xuân Thu 9   913931216
49 Hoàng Quốc Hưng Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân 3   987001745
50 Hoàng Thị Huệ Tổ 2 Nhà nghỉ trọ bình dân 5   1272944323
51 Lương Triệu Thuận Tổ 3 Nhà nghỉ Thái Thịnh 10   985248741
52 Khổng Thị Là  Tổ 3 NN bình dân Chí Thành 3   912606324
53 Hoàng Văn Hiên Tổ 3 Nhà Nghỉ Lũng Cú 7   2193856316
54 Lương Triệu Tăng Tổ 3 Khách sạn khải Hoàn 30   982025892
55 Đặng Đình Thụ Tổ 3 Khách sạn Hoàng Ngọc 11   2193856020
56 Bùi Thị Huệ Tổ 3 Khách sạn Lâm Tùng 31   1688266311
57 Lương Đình Đoàn Tổ 3 Khách sạn Thiên hương 15   915616700
58 Lưu Văn Vàng Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 5   1663802580
59 Ngô Quang Toàn Tổ 3 Nhà nghỉ Gia Linh 6   1236840378
60 Sình Minh Sính  (Thiêu) Tổ 3 Nhà nghỉ bình dân  4   1638681818
61 Nguyễn Thị Bình (Quang) Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   982137898
62 Tráng Minh Lợi Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 4   2193856086
63 Hoàng Văn Hào Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 4   975776728
64 Củng Phủ Vần Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 3   2193856310
65 Phan Hồng Thủy  Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 9   2193501166
66 Trần Minh Tâm Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 4   2193856191
67 Nguyễn Văn Điểm Tổ 3 Nhà nghỉ trọ bình dân 3   1232871839
68 Nguyễn Văn Hải  Tổ 3 Nhà nghỉ Hải Hiền 8   985274798
69 Lương Cơ Hội Tổ 4 Nhà nghỉ bình dân      
70 Hoàng Quốc Thân Tổ 4 Nhà nghỉ trọ bình dân 5   1688120866
71 Trần Minh Chi Tổ 4 Nhà nghỉ trọ bình dân 5   1697051332
72 Nguyễn Thị Hoa Tổ 5 Khách sạn Hoa Cương 81   913271372
73 Đặng Quốc Hoàng Huân Tổ 5 Phòng nghỉ Việt Trung 4   972320388
74  Lý Thị Thịnh Tổ 6 Nhà nghỉ trọ bình dân 3   947952080
75 Lù A Pái Tổ 6 Nhà nghỉ trọ bình dân     1699149958
76 Hoàng Văn Sình Tổ 6 Nhà nghỉ trọ bình dân     1696700159
77 Lý Thị Đào Tổ 6 Nhà nghỉ trọ bình dân     1685167267
78 Giàng Mí Chớ Tổ 6 Nhà nghỉ trọ bình dân     943959929
79 Lục Văn Líu Tổ 6 Nhà nghỉ Gia Bảo 12   1643236293
80 Nguyễn Thị Hạt Tổ 6 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   975118389
81 Lương Triệu An Tổ 6 Nhà nghỉ Lũng Cú II 14   1685088058
82 Lù A Chì Tổ 6 Nhà nghỉ bình dân  4   1686900480
83 Hoàng Văn Vương Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   912094265
84 Lý văn Chiến Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   989756445
85 Nguyễn Văn Hãnh Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   1682598478
86 Vàng Thị Mỷ Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   985967879
87 Trần Văn Tám Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   972917971
88 Vũ văn Hưng Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   969022522
89 Vũ Minh Trọng Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   963122299
90 Chu Văn Phòng Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  4   989136828
91 Hoàng Văn Năm Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   917343075
92 Phan Thị Niệm Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   1686752494
93 Nguyễn Thị Hiến Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   975066382
94 Vũ Văn Đại Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   976736412
95 Phùng Quang Thanh Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   978888895
96 Tôn Đức Hà Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   912105588
97 Dinh Mí Thào Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   1692222800
98 Hò Văn Bình Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   989667525
99 Tiệp Trang Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   989699354
100  Nguyễn Văn Đảng  Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  3   945029319
101 Hoàng Văn Minh Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   973526800
102 Cầm Thị Nghĩa Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   978370156
103 Nguyễn Thị Huế Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  6   945072576
104 Mai Thế Toàn Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   1236233773
105 Nông Thị Hà  Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân  2   969022522
106 Nguyễn Văn Cương  Tổ 7 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   915395378
107 Nguyễn Ngọc Anh (Thắng) Tổ 7 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   1699203358
108 Trần Đức Văn Tổ 7 NN bình dân Huyền Trang 2   989770856
109 Liễu Thị Sáng Tổ 7 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   976712664
110 Hoàng Ngọc Linh Tổ 7 Nhà nghỉ trọ bình dân 2   945332918
111 Lương Ngọc Lễ Tổ 7 Nhà nghỉ trọ bình dân 3   944400035
112 Ngô Văn Nghĩa Tổ 7 Nhà nghỉ bình dân     1659109918
 
DANH SÁCH KHÁCH SẠN
Số TT Họ và tên Địa chỉ Nhà nghỉ Phòng nghỉ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hoa Tổ 5 Khách sạn Hoa Cương 81 913271372
2 Đặng Đình Thụ Tổ 3 Khách sạn Hoàng Ngọc 11 2193856020
3 Lương Triệu Tăng Tổ 3 Khách sạn khải Hoàn 30 982025892
4 Bùi Thị Huệ Tổ 3 Khách sạn Lâm Tùng 31 1688266311
5 Lương Đình Đoàn Tổ 3 Khách sạn Thiên Hương 15 915616700
 

DANH SÁCH NHÀ HÀNG KINH DOANH ĂN UỐNG GIẢI KHÁT, KARAOKE

STT Họ và tên Địa chỉ Nghành nghề KD Điện thoại Ghi chú
2 Hoàng Minh Đức Tổ 1 Giải khát 982791830 Karaoke
3 Phạm Văn Tám Tổ 1 Giải khát    Karaoke
4 Mùng Giàng Lô Tổ 2 Ăn uống    
5 Nguyễn Thị Miên Tổ 2 Ăn uống    
6 Hoàng Văn Ích  Tổ 2 Bún chó    
7 Trương Thị Thu Tổ 2 Ăn uống    
8 Hoàng Thanh Giang Tổ 2 Ăn uống   Hoàng Gia
  Đinh Tiến Hưng Tổ 2 Bún ốc 977658500  
9 Triệu Thị Xuân Tổ 2 Cơm rang 1648006279  
10 Mã Văn Quyền Tổ 2 Lẩu dê    
11 Nguyễn Thanh Phục tổ 2  Thịt chó ông Hạnh    
12 Trương Thị Yêu TỔ 2 Bánh cuốn    
13 Sông núi II Tổ 2 Ăn uống    
14 Mã Thị Loan Tổ 2 Bánh cuốn    
15 Nguyễn Văn Kiên (Thê) Tổ 3 Ăn uống    
16 Hoàng Thị Săm Tổ 3 Ăn uống    
17 Bùi Thị Tính Tổ 3 Bánh cuốn    
18 Đào Thị Thủy  Tổ 3 Bánh cuốn    
19 Nguyễn Thị Nhị Tổ 3 Ăn uống    
20 Lý Thị Hương  Tổ 3  Cơm rang    
21 Lâm Thị Dìn Tổ 3 Ăn uống    
22 Nguyễn Mạnh Tuấn (Liên) Tổ 3 Ăn uống Phố cổ    
23 Nguyễn Thị Thủy Tổ 3 Tạp hóa ki ốt phố cổ 1636820099  
24 Nguyễn Thị Tuyên Tổ 3 Tạp hóa ki ốt phố cổ 988987205  
25 Hoàng Thị Hằng Tổ 3 Ki ốt hàng lưu niệm 1248019977  
26 Cao Thị Chung Tổ 3 Hàng dược 917521495 Phòng Thuế
27 Trương Thị Linh  Tổ 3 Ẩm thực phố cổ 975511745  
28 Mạc Hữu Dư Tổ 3 Giải khát phố cổ    
29 Bùi Thị Yên Tổ 3 Bánh cuốn    
30 Bùi Thị Thái Tổ 3 Bánh cuốn    
31 Hà Quang Dũng Tổ 3 Hàng ăn + cà phê 976255176 Nhà Bà Quy
32 Đặng Văn Thành Tổ 3 Hàng du Lịch 1666500870  
33 Lâm Thị Liễu Tổ 3 Bánh cuốn    
34 Phạm Thị Bích Tổ 3 Bánh cuốn    
35 Vi Văn Tình Tổ 3 Hàng ăn  972037020  
36 Lâm Thị Vân Tổ 3 Giải khát    
37 Nguyễn Thị Bột Tổ 3 Giải khát ki ốt    
38 Mai Thị Yến  Tổ 3 Giải khát ki ốt    
39 Nguyễn Văn Đức Tổ 3 Giải khát ki ốt    
40 Đỗ Thị Hậu Tổ 3 Cơm rang   Hải Béo
41  Nguyễn Thị Chính  Tổ 3 Giải khát    
42 Tăng Thế Oanh Tổ 3 Ăn uống    
43 Nguyễn Xuân Hiền Tổ 3 Cơm rang   X Bằng II
44 Mai Trọng Tuân  Tổ 3 Giải khát Phố cổ    Karaoke
45 Lục Xuân Quỳnh Tổ 3 Quà bánh    
46 Trương Thị Hồng Tổ 3 Quà bánh    
47 Đặng Đình Thụ Tổ 3 NH Âu Việt    
48 Lương Thị Niềm Tổ 4 Ăn uống phố cổ    
49 Lục Xuân Hào Tổ 4 Tháng cố    
50 Cà phê phố cổ Tổ 4 Giải khát    
51 Trần Thị Thanh Phương  Tổ 4 Cà Phê phố Núi 914565271  
52 Bùi Thị Kiến Tổ 4 Bánh cuốn    
53 Dào Văn Hò Tổ 5 Rượu TH    
54 Trương Thế Dương Tổ 5 Bánh cuốn    
55  Tạ Văn Vạn  Tổ 6 Ăn uống    
56 Nguyễn Thị Hạt tổ 6 AU Lương Gia    
57 Bùi Thị Nguyệt Tổ 6 Bánh cuốn    
58 Lục Thị Chung  Tổ 7 Bánh cuốn    
59 Lương Đình Cảnh Tổ 7 Giải khát   Karaoke xo
60 Nguyễn Văn Thọ Tổ 7 Giải khát   Karaoke
61 Nguyễn Thị Mười Tổ 7 Bún     
62 Phần Văn Thư Tổ 7 Ẩm thực    
63 Lưu Thị Hương Tổ 7 Bánh cuốn    

Tin được quan tâm

Thăm dò dư luận

Bạn thấy website mới thế nào?

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn