Thứ ba, 23 Tháng 4 2024

Tỉnh đoàn Hà Giang chủ trì  giám sát phản biện xã hội theo Quyết định 217

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện kế hoạch số 73 KH/TĐTN-TCKT ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về viềc  kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVIII về phát triển thanh niên tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030 và gắn với chương trình số 291/CTr-UBND, ngày 06/12/2021 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hà Giang về phát triển thanh niên tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030 tại Sở Nội vụ tỉnh, Huyện Bắc Mê, Huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang.

Tỉnh đoàn Hà Giang chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện giám sát đối với Sở Nội vụ tỉnh, Huyện Bắc Mê, Huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc về phía đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Hải Dương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra - trưởng đoàn giám sát, các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang; Hội Nông dân tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh làm thành viên.

Theo như đăng ký từ đầu năm 2023 đã được Tỉnh ủy phê duyệt, Tỉnh đoàn Hà Giang chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tập trung giám sát 02 nội dung. giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVIII về phát triển thanh niên tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030 và gắn với chương trình số 291/CTr-UBND, ngày 06/12/2021 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hà Giang về phát triển thanh niên tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2030.

Thông qua hoạt động giám sát đã cho thấy Sở Nội vụ tỉnh, Huyện Bắc Mê, Huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang đã quan tâm đến vấn đề giám sát việc đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn, giám sát Chương trình phát triển thanh niên và giám sát theo chuyên đề từng năm. Tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến đối với các đề án, chương trình, dự thảo văn bản pháp luật theo đề nghị của các cơ quan soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi);

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên. Trong đó tạo điều kiện cho thanh niên tham gia học tập, rèn luyện, có chính sách ưu tiên cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, Trên cơ sở đó, 100% các , thị trấn đã ban hành chương trình phát triển thanh niên của địa phương mình, tạo cơ sở để các cấp, các ngành quan tâm chăm lo phát triển thanh niên.

Việc thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2030 đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong học tập, lao động, tham gia hoạt động công nghệ, bảo vệ môi trường, tạo cho thanh niên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.......đồng thời đã phát hiện những bất cập, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc thực hiện các chính sách đối với đoàn viên, thanh niên;

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ tỉnh, Huyện Bắc Mê, Huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang cần quan tâm và phát huy phương thức phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đoàn thanh niên góp phần chăm lo giáo dục, xây dựng ước mơ, hoài bão, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh hình thành nhân cách, giáo dục ý thức công dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc cho thanh thiếu nhi;                                

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới, nhất là trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến đổi, dịch bệnh diễn biến phức tạp...Chú trọng công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên; phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, quan tâm giúp đỡ đối tượng thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng, độ tuổi sát với tuổi thanh niên, thực sự tiêu biểu trong thanh niên.

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn